PHỤ KIỆN DONALDSON – H002438

Chiều cao 314,45 mm (12,38 inch)
Đường kính thân tối đa 396,75 mm (15,62 inch)
ID cửa hàng 153,16 mm (6,03 inch)
Hiệu quả 85
Kiểm tra hiệu quả Std ISO 5011, SAE J726
LR dòng xếp hạng 22,6 m³ / phút (798 cfm)
Dòng chảy định mức HR 42,5 m³ / phút (1501 cfm)
Hạn chế LR 51 mm H2O (2,01 inch H2O)
Nhân sự hạn chế 222 mm H2O (8,74 inch H2O)
Nhãn hiệu TopSpin ™ HD

 

Danh mục: