PHỤ KIỆN DONALDSON – H002433

Chiều cao 287 mm (11,30 inch)
Đường kính thân tối đa 287,53 mm (11,32 inch)
ID cửa hàng 127,76 mm (5,03 inch)
Hiệu quả 85
Kiểm tra hiệu quả Std ISO 5011, SAE J726
LR dòng xếp hạng 12,7 m³ / phút (448 cfm)
Dòng chảy định mức HR 22,6 m³ / phút (798 cfm)
Hạn chế LR 25 mm H2O (0,98 inch H2O)
Nhân sự hạn chế 76 mm H2O (2,99 inch H2O)
Nhãn hiệu TopSpin ™ HD

 

Danh mục: