PHỤ KIỆN DONALDSON – H002394

Chiều cao 238,51 mm (9,39 inch)
Đường kính thân tối đa 241,3 mm (9,50 inch)
ID cửa hàng 103,12 mm (4,06 inch)
Hiệu quả 85
Kiểm tra hiệu quả Std ISO 5011, SAE J726
LR dòng xếp hạng 5,7 m³ / phút (201 cfm)
Dòng chảy định mức HR 12,7 m³ / phút (448 cfm)
Hạn chế LR 25 mm H2O (0,98 inch H2O)
Nhân sự hạn chế 127 mm H2O (5,00 inch H2O)
Nhãn hiệu TopSpin ™ HD

 

Danh mục: