PHỤ KIỆN DONALDSON – H002223

Chiều cao 258,1 mm (10,16 inch)
Đường kính thân tối đa 412,49 mm (16,24 inch)
ID cửa hàng 153,16 mm (6,03 inch)
Hiệu quả 75
Kiểm tra hiệu quả Std ISO 5011, SAE J726
Dòng chảy định mức HR 36,8 m³ / phút (1300 cfm)
Hạn chế LR 25 mm H2O (0,98 inch H2O)
Nhân sự hạn chế 76 mm H2O (2,99 inch H2O)

 

Danh mục: