PHỤ KIỆN DONALDSON – H002043

Chiều cao 195 mm (7,68 inch)
Đường kính thân tối đa 306,32 mm (12,06 inch)
ID cửa hàng 127,76 mm (5,03 inch)
Hiệu quả 75
Kiểm tra hiệu quả Std ISO 5011, SAE J726
Dòng chảy định mức HR 20,9 m³ / phút (738 cfm)
Hạn chế LR 25 mm H2O (0,98 inch H2O)
Nhân sự hạn chế 76 mm H2O (2,99 inch H2O)

 

Danh mục: