PHỤ KIỆN DONALDSON – H000858

Chiều cao 195 mm (7,68 inch)
Đường kính thân tối đa 269,75 mm (10,62 inch)
ID cửa hàng 102,36 mm (4,03 inch)
Hiệu quả 75
Kiểm tra hiệu quả Std ISO 5011, SAE J726
Dòng chảy định mức HR 9,6 m³ / phút (339 cfm)
Hạn chế LR 25 mm H2O (0,98 inch H2O)
Nhân sự hạn chế 76 mm H2O (2,99 inch H2O)

 

Danh mục: