PHỤ KIỆN DONALDSON – G140054

Chiều dài 560 mm (22,05 inch)
Đường kính đầu vào 152,4 mm (6,00 inch)
Đường kính đầu ra 152,4 mm (6,00 inch)
Đường kính thân tối đa 355,6 mm (14,00 inch)
Chiều dài cơ thể 431,8 mm (17,00 inch)
Tổng chiều dài 617,73 mm (24,32 inch)
Chiều dài đầu vào 257,05 mm (10,12 inch)
Chiều dài đầu ra 57,4 mm (2,26 inch)
Dịch vụ giải phóng mặt bằng 307 mm (12,09 inch)
LR dòng xếp hạng 14,7 m³ / phút (519 cfm)
Dòng định mức MR 17,1 m³ / phút (604 cfm)
Dòng chảy định mức HR 19,3 m³ / phút (682 cfm)
Hạn chế LR 152 mm H2O (5,98 inch H2O)
Hạn chế MR 203 mm H2O (7,99 inch H2O)
Nhân sự hạn chế 254 mm H2O (10,00 inch H2O)
Gia đình FHG
Khoảng trống máy hút 272 mm (10,71 inch)
Vị trí đầu vào 134 mm (5,28 inch)

 

Danh mục: