LỌC THỦY LỰC DONALDSON – P164596

Chất liệu con dấu Nitrile
Đường kính ngoài 78,7 mm (3,1 inch)
Đường kính bên trong 43,78 mm (1,72 inch)
Chiều dài 324 mm (12,76 inch)
Tổng chiều dài 327,7 mm (12,9 inch)
Hiệu quả Beta 1000 7 micron
Thu gọn Burst 13,8 bar (200 psi)
Phong cách Hộp đạn
Loạt FPK04, HPK04
Loại phương tiện Sợi tổng hợp
Ứng dụng chính PALL HC9600FUN13H

 

Danh mục: