LỌC THỦY LỰC DONALDSON – P164594

Chất liệu con dấu Nitrile
Đường kính ngoài 78,7 mm (3,1 inch)
Đường kính bên trong 43,78 mm (1,72 inch)
Chiều dài 207,3 mm (8,16 inch)
Tổng chiều dài 207,3 mm (8,16 inch)
Hiệu quả Beta 1000 7 micron
Thu gọn Burst 13,8 bar (200 psi)
Phong cách Hộp đạn
Loạt HPK03, FPK04, HPK04
Loại phương tiện Sợi tổng hợp
Ứng dụng chính GỌI HC9600FUN8H

 

Danh mục: