LỌC THỦY LỰC DONALDSON – P164378

Đường kính ngoài 97 mm (3,82 inch)
Kích thước chủ đề 1 3 / 8-12 LHQ
Chiều dài 239,78 mm (9,44 inch)
Vòng đệm OD 70 mm (2,76 inch)
ID miếng đệm 63 mm (2,48 inch)
Hiệu quả Beta 2 4 micron
Hiệu quả Beta 1000 11 micron
Kiểm tra hiệu quả Std ISO 16889
Phong cách Spin-On
Loạt HMK04 / 24
Nhãn hiệu Duramax®
Loại phương tiện Synteq XP

 

Danh mục: