LỌC THỦY LỰC DONALDSON – P164352

Đường kính ngoài 93 mm (3,66 inch)
Kích thước chủ đề 1 1/4-12 LHQ
Chiều dài 200 mm (7,87 inch)
Vòng đệm OD 72 mm (2,83 inch)
ID miếng đệm 63 mm (2,48 inch)
Hiệu quả Beta 2 17 micron
Hiệu quả Beta 1000 40 micron
Phong cách Spin-On
Loại phương tiện Xenlulo
Ứng dụng chính INGERSOLL RAND 35296920

 

Danh mục: