LỌC THỦY LỰC DONALDSON – P164178

Chất liệu con dấu Nitrile
Đường kính ngoài 78,74 mm (3,1 inch)
Đường kính bên trong 43,79 mm (1,72 inch)
Tổng chiều dài 426,97 mm (16,81 inch)
Hiệu quả Beta 1000 23 micron
Thu gọn Burst 13,8 bar (200 psi)
Phong cách Hộp đạn
Loạt HPK04
Loại phương tiện Sợi tổng hợp
Ứng dụng chính PALL HC9600FUT16H

 

Danh mục: