LỌC THỦY LỰC DONALDSON – P164174

Đường kính ngoài 78,74 mm (3,10 inch)
Đường kính bên trong 43,18 mm (1,70 inch)
Chiều dài 203,96 mm (8,03 inch)
Hiệu quả Beta 1000 23 micron
Thu gọn Burst 13,8 bar (200 psi)
Phong cách Hộp đạn
Loạt HPK03, FPK04, HPK04
Loại phương tiện Sợi tổng hợp
Ứng dụng chính PALL HC9600FUT8H

 

Danh mục: