LỌC THỦY LỰC DONALDSON – P164166

Đường kính ngoài 78,7 mm (3,10 inch)
Đường kính bên trong 43,43 mm (1,71 inch)
Chiều dài 204 mm (8,03 inch)
Hiệu quả Beta 1000 9 micron
Thu gọn Burst 13,8 bar (200 psi)
Phong cách Hộp đạn
Loạt HPK03, HPK04
Loại phương tiện Sợi tổng hợp
Ứng dụng chính PALL HC9600FUS8H

 

Danh mục: