LỌC THỦY LỰC DONALDSON – P164164

Chất liệu con dấu Nitrile
Đường kính ngoài 78,7 mm (3,1 inch)
Đường kính bên trong 43,78 mm (1,72 inch)
Tổng chiều dài 117,6 mm (4,63 inch)
Hiệu quả Beta 1000 9 micron
Thu gọn Burst 10,3 bar (149 psi)
Phong cách Hộp đạn
Loạt FPK04
Loại phương tiện Sợi tổng hợp
Ứng dụng chính PALL HC9600FUS4H

 

Danh mục: