LỌC THỦY LỰC DONALDSON – P162205

Đường kính ngoài 127 mm (5,00 inch)
Kích thước chủ đề 3 NPT
Chiều dài 223,8 mm (8,81 inch)
Vòng đệm OD 127 mm (5,00 inch)
ID miếng đệm 114 mm (4,49 inch)
Hiệu quả Beta 2 9 micron
Hiệu quả Beta 1000 26 micron
Phong cách Spin-On
Loại phương tiện Xenlulo
Ứng dụng chính CASE / CASE IH 1103452C2

 

Danh mục: