LỌC NƯỚC DONALDSON – P554019

Đường kính ngoài 93 mm (3,66 inch)
Kích thước chủ đề M16 x 1,5
Chiều dài 136 mm (5,35 inch)
Vòng đệm OD 71 mm (2,80 inch)
ID miếng đệm 61 mm (2,40 inch)
Hiệu quả 99% 50 micron
Kiểm tra hiệu quả Std SAE J1985
Phong cách Spin-On
Nhãn hiệu SCA
Loại phương tiện Xenlulo
Ứng dụng chính VOLVO 3945411

 

Danh mục: