LỌC NƯỚC DONALDSON – P552076

Đường kính ngoài 93 mm (3,66 inch)
Kích thước chủ đề 11 / 16-16 UN
Chiều dài 200 mm (7,87 inch)
Vòng đệm OD 72 mm (2,83 inch)
ID miếng đệm 62 mm (2,44 inch)
Hiệu quả 99% 50 micron
Kiểm tra hiệu quả Std SAE J1985
Phong cách Spin-On
Nhãn hiệu SCA + ™
Loại phương tiện Xenlulo
Ứng dụng chính CUMMINS 3318319

 

Danh mục: