LỌC NHỚT FLEETGUARD – LF14000NN

Chiều cao tổng thể : 294.69 mm (11.602 inch)
Đường kính ngoài lớn nhất gioăng (miếng đệm) : 120.3 mm (4.736 inch)
Đường kính ngoài gioăng (miếng đệm) : 120.3 mm (4.736 inch)
Sân chủ đề : 2.5 mm (.098 inch)
Lớp chủ đề : 7H
Đường kính chủ đề : 95 mm (3.74 inch)
Mẫu chủ đề : Số liệu
Cài đặt BPV : Không
Ống đứng : Không
Ứng dụng chính : CUMMINS   –  4367100
Nhận xét sản phẩm : NanoNet

Ứng dụng:

 • CUMMINS-QSK19
 • CUMMINS-QSM11
 • CUMMINS-QSX11.9
 • CUMMINS-QSX15
 • CUMMINS-QST30
 • CUMMINS-ISME
 • CUMMINS-X15
 • CUMMINS-ISX15
 • CUMMINS-ISX12
 • CUMMINS-ISX11.9G
 • CUMMINS-M11
Danh mục: