LỌC NHỚT DONALDSON – P502093

Đường kính ngoài 108 mm (4,25 inch)
Kích thước chủ đề M32 x 1,5
Chiều dài 223 mm (8,78 inch)
Vòng đệm OD 102 mm (4,02 inch)
ID miếng đệm 92 mm (3,62 inch)
Hiệu quả 50% 20 micron
Kiểm tra hiệu quả Std JIS D 1611
Van bypass Đúng
Cài đặt van Bypass LR 1,7 bar (25 psi)
Thiết lập van Bypass HR 2,1 thanh (30 psi)
Loại phương tiện Xenluloza
Thu gọn Burst 6,9 bar (100 psi)
Loại hình Sự kết hợp
Phong cách Spin-On
Ứng dụng chính CATERPILLAR 5I7950

 

Danh mục: