LỌC NHỚT DONALDSON – P502088

Đường kính ngoài 110 mm (4,33 inch)
Kích thước chủ đề 1 1 / 8-16 UN
Chiều dài 171 mm (6,73 inch)
Vòng đệm OD 99 mm (3,90 inch)
ID miếng đệm 88 mm (3,46 inch)
Hiệu quả 50% 16 micron
Kiểm tra hiệu quả Std JIS D 1611
Loại phương tiện Xenluloza
Thu gọn Burst 6,9 bar (100 psi)
Loại hình Dòng chảy đầy đủ
Phong cách Spin-On

 

Danh mục: