LỌC NHỚT DONALDSON – P502083

Đường kính ngoài 113 mm (4,45 inch)
Kích thước chủ đề 1 1 / 8-16 UN
Chiều dài 171 mm (6,73 inch)
Vòng đệm OD 74 mm (2,91 inch)
ID miếng đệm 65 mm (2,56 inch)
Hiệu quả 99% 48 micron
Kiểm tra hiệu quả Std JIS D 1611
Loại phương tiện Xenlulo
Thu gọn Burst 6,9 bar (100 psi)
Loại hình Dòng chảy đầy đủ
Phong cách Spin-On
Ứng dụng chính MITSUBISHI 3743802400

 

Danh mục: