LỌC NHỚT DONALDSON – P502072

Đường kính ngoài 92 mm (3,62 inch)
Kích thước chủ đề M22 x 1,5
Chiều dài 139 mm (5,47 inch)
Vòng đệm OD 72 mm (2,83 inch)
ID miếng đệm 63 mm (2,48 inch)
Hiệu quả 50% 20 micron
Kiểm tra hiệu quả Std JIS D 1611
Loại phương tiện Xenlulo
Loại hình Dòng chảy đầy đủ
Phong cách Spin-On

 

Danh mục: