LỌC NHỚT DONALDSON – P502067

Đường kính ngoài 68 mm (2,68 inch)
Kích thước chủ đề M20 x 1,5
Chiều dài 65 mm (2,56 inch)
Vòng đệm OD 65 mm (2,56 inch)
ID miếng đệm 56 mm (2,20 inch)
Hiệu quả 50% 20 micron
Hiệu quả 99% 40 micron
Kiểm tra hiệu quả Std JIS D 1611
Van chống xả ngược Đúng
Van bypass Đúng
Cài đặt van Bypass LR 0,8 bar (12 psi)
Thiết lập van Bypass HR 1,2 thanh (17 psi)
Loại phương tiện Xenlulo
Thu gọn Burst 6,9 bar (100 psi)
Loại hình Dòng chảy đầy đủ
Phong cách Spin-On

 

Danh mục: