LỌC NHỚT DONALDSON – P502058

Đường kính ngoài 91 mm (3,58 inch)
Kích thước chủ đề M26 x 1,5
Chiều dài 125 mm (4,92 inch)
Vòng đệm OD 87 mm (3,43 inch)
ID miếng đệm 76 mm (2,99 inch)
Hiệu quả 50% 20 micron
Kiểm tra hiệu quả Std JIS D 1611
Loại phương tiện Xenlulo
Thu gọn Burst 6,9 bar (100 psi)
Loại hình Sự kết hợp
Phong cách Spin-On

 

Danh mục: