LỌC NHỚT DONALDSON – P502057

Đường kính ngoài 68 mm (2,68 inch)
Kích thước chủ đề M20 x 1,5
Chiều dài 85 mm (3,35 inch)
Vòng đệm OD 65 mm (2,56 inch)
Hiệu quả 50% 20 micron
Kiểm tra hiệu quả Std JIS D 1611
Van chống xả ngược Đúng
Van bypass Đúng
Cài đặt van Bypass LR 0,8 bar (12 psi)
Loại phương tiện Xenlulo
Thu gọn Burst 6,9 bar (100 psi)
Loại hình Dòng chảy đầy đủ
Phong cách Spin-On
Ứng dụng chính MAZDA FEY014302

 

Danh mục: