LỌC NHỚT DONALDSON – P502051

Đường kính ngoài 80 mm (3,15 inch)
Kích thước chủ đề M20 x 1,5
Chiều dài 100 mm (3,94 inch)
Vòng đệm OD 63 mm (2,48 inch)
ID miếng đệm 46 mm (1,81 inch)
Hiệu quả 99% 37 micron
Kiểm tra hiệu quả Std JIS D 1611
Van chống xả ngược Đúng
Van bypass Đúng
Cài đặt van Bypass LR 0,8 bar (12 psi)
Thiết lập van Bypass HR 1 thanh (15 psi)
Loại phương tiện Xenluloza
Thu gọn Burst 6,9 bar (100 psi)
Loại hình Dòng chảy đầy đủ
Phong cách Spin-On
Ứng dụng chính HONDA 15400PH1014

 

Danh mục: