LỌC NHỚT DONALDSON – P502049

Đường kính ngoài 80 mm (3,15 inch)
Kích thước chủ đề M20 x 1,5
Chiều dài 80 mm (3,15 inch)
Vòng đệm OD 63 mm (2,48 inch)
ID miếng đệm 51 mm (2,01 inch)
Hiệu quả 50% 20 micron
Kiểm tra hiệu quả Std JIS D 1611
Van chống xả ngược Đúng
Van bypass Đúng
Cài đặt van Bypass LR 0,76 bar (11 psi)
Thiết lập van Bypass HR 1,17 bar (17 psi)
Loại phương tiện Xenlulo
Thu gọn Burst 6,9 bar (100 psi)
Loại hình Dòng chảy đầy đủ
Phong cách Spin-On
Ứng dụng chính HONDA 15400PR3004

 

Danh mục: