LỌC NHỚT DONALDSON – P502022

Đường kính ngoài 80 mm (3,15 inch)
Kích thước chủ đề 3 / 4-16
Chiều dài 75 mm (2,95 inch)
Vòng đệm OD 63 mm (2,48 inch)
ID miếng đệm 52 mm (2,05 inch)
Hiệu quả 99% 35 micron
Kiểm tra hiệu quả Std JIS D 1611
Van chống xả ngược Đúng
Van bypass Đúng
Cài đặt van Bypass LR 0,8 bar (12 psi)
Thiết lập van Bypass HR 1 thanh (15 psi)
Loại phương tiện Xenlulo
Thu gọn Burst 6,9 bar (100 psi)
Loại hình Dòng chảy đầy đủ
Phong cách Spin-On

 

Danh mục: