LỌC NHỚT DONALDSON – P502015

Đường kính ngoài 65 mm (2,56 inch)
Kích thước chủ đề 3 / 4-16
Chiều dài 74 mm (2,91 inch)
Vòng đệm OD 63,2 mm (2,49 inch)
ID miếng đệm 55,5 mm (2,19 inch)
Hiệu quả 50% 20 micron
Kiểm tra hiệu quả Std JIS D 1611
Van chống xả ngược Đúng
Van bypass Đúng
Cài đặt van Bypass LR 0,8 bar (12 psi)
Thiết lập van Bypass HR 1 thanh (15 psi)
Loại phương tiện Xenlulo
Thu gọn Burst 6,9 bar (100 psi)
Loại hình Dòng chảy đầy đủ
Phong cách Spin-On
Ứng dụng chính TOYOTA 9091503001

 

Danh mục: