LỌC NHỚT DONALDSON – P502009

Đường kính ngoài 80,01 mm (3,15 inch)
Kích thước chủ đề M20 x 1,5
Chiều dài 64,01 mm (2,52 inch)
Vòng đệm OD 62,99 mm (2,48 inch)
ID miếng đệm 51,56 mm (2,03 inch)
Hiệu quả 50% 20 micron
Kiểm tra hiệu quả Std JIS D 1611
Van chống xả ngược Đúng
Van bypass Đúng
Cài đặt van Bypass LR 0,8 bar (12 psi)
Thiết lập van Bypass HR 1,2 thanh (17 psi)
Loại phương tiện Xenlulo
Thu gọn Burst 6,9 bar (100 psi)
Loại hình Dòng chảy đầy đủ
Phong cách Spin-On
Ứng dụng chính MITSUBISHI MD136466

 

Danh mục: