LỌC NHỚT DONALDSON – P167670

Đường kính ngoài 118 mm (4,65 inch)
Kích thước chủ đề 1 1 / 2-12 LHQ
Chiều dài 260 mm (10,24 inch)
Vòng đệm OD 110 mm (4,33 inch)
ID miếng đệm 98 mm (3,86 inch)
Hiệu quả 99% 15 micron
Kiểm tra hiệu quả Std ISO 4548-12
Loại phương tiện Synteq
Thu gọn Burst 10,3 bar (149 psi)
Loại hình Dòng chảy đầy đủ
Phong cách Spin-On
Nhãn hiệu Donaldson BLUE®

 

Danh mục: