LỌC NHIÊN LIỆU DONALDSON – P763995

Đường kính ngoài 108 mm (4,25 inch)
Kích thước chủ đề M16 x 1,5
Chiều dài 171 mm (6,73 inch)
Vòng đệm OD 72 mm (2,83 inch)
ID miếng đệm 62 mm (2,44 inch)
Hiệu quả 99% 6 micron
Kiểm tra hiệu quả Std ISO 9237
Thu gọn Burst 10 bar (145 psi)
Phong cách Spin-On
Loại phương tiện Xenlulo
Ứng dụng chính IVECO 500315480

 

Danh mục: