LỌC NHIÊN LIỆU DONALDSON – P502406

Đường kính ngoài 35 mm (1,38 inch)
Đường kính bên trong 11 mm (0,43 inch)
Chiều dài 47 mm (1,85 inch)
Hiệu quả 50% 60 micron
Kiểm tra hiệu quả Std JIS D 1611
Thu gọn Burst 6,9 bar (100 psi)
Phong cách Hộp đạn
Loại phương tiện Lưới thép
Ứng dụng chính YANMAR 17108155910

 

Danh mục: