LỌC NHIÊN LIỆU DONALDSON – P502226

Đường kính ngoài 95 mm (3,74 inch)
Đường kính bên trong 27,3 mm (1,07 inch)
Chiều dài 94,5 mm (3,72 inch)
Tổng chiều dài 98,9 mm (3,89 inch)
Hiệu quả 50% 20 micron
Kiểm tra hiệu quả Std JIS D 1611
Thu gọn Burst 6,9 bar (100 psi)
Phong cách Hộp đạn
Loại phương tiện Xenluloza
Ứng dụng chính ISUZU 1132401940

 

Danh mục: