LỌC NHIÊN LIỆU DONALDSON – P502163

Đường kính ngoài 82,4 mm (3,24 inch)
Kích thước chủ đề 3 / 4-16
Chiều dài 103,3 mm (4,07 inch)
Vòng đệm OD 62,86 mm (2,47 inch)
ID miếng đệm 55,19 mm (2,17 inch)
Hiệu quả 50% 10 micron
Thu gọn Burst 20 bar (290 psi)
Phong cách Spin-On
Loại phương tiện Xenlulo
Ứng dụng chính XE TẢI NISSAN / UD 16403Z9005

 

Danh mục: