LỌC NHIÊN LIỆU DONALDSON – P502132

Đường kính ngoài 98 mm (3,86 inch)
Đường kính bên trong 22 mm (0,87 inch)
Chiều dài 160 mm (6,30 inch)
Vòng đệm OD 38 mm (1,50 inch)
Hiệu quả 99% 30 micron
Kiểm tra hiệu quả Std JIS D 1611
Thu gọn Burst 6,9 bar (100 psi)
Phong cách Hộp đạn
Loại phương tiện Xenlulo
Ứng dụng chính MANN & HUMMEL EK405

 

Danh mục: