LỌC NHIÊN LIỆU DONALDSON – P170047

Đường kính ngoài 118 mm (4,65 inch)
Kích thước chủ đề 1 1 / 16-16 UN
Chiều dài 227 mm (8,94 inch)
Vòng đệm OD 110 mm (4,33 inch)
ID miếng đệm 98 mm (3,86 inch)
Hiệu quả 99,95% 4 micron
Kiểm tra hiệu quả Std ISO 19438
Loại hình Sơ trung
Phong cách Spin-On
Nhãn hiệu Donaldson BLUE®
Loại phương tiện Synteq XP
Ứng dụng chính XÓA ĐỘNG CƠ DIESEL

 

Danh mục: