LỌC GIÓ FLEETGUARD – AH1183

Chiều cao tổng thể : 500.9 mm (19.72 inch)
Chiều dài tổng thể : 0 mm (0 inch)
Chiều dài đầu vào : 300 mm (11.811 inch)
Chiều rộng tổng thể : 0 mm (0 inch)
Largest housing OD : 342.9 mm (13.5 inch)
Đường kính đầu vào : 200 mm (7.874 inch)
Đường kính đầu ra : 0 mm (0 inch)
Ứng dụng chính : FARR    –  71338004
Nhận xét sản phẩm : Disposable Housing Unit

 

Danh mục: