LỌC GIÓ FLEETGUARD – AH1135

Chiều cao tổng thể : 653.29 mm (25.72 in)
Chiều cao kết nối cuối : 40.64 mm (1.6 in)
Kết nối cuối OD : 177.8 mm (7 in)
Largest housing OD : 342.9 mm (13.5 in)
Ứng dụng chính : FARR   –  71338003
Nhận xét sản phẩm : Disposable Housing Unit
Là một yếu tố cho : AK162
Để nâng cấp, Sử dụng : AH1135M

Ứng dụng: 

  • CUMMINS-QSK19-M
Danh mục: