LỌC GIÓ DONALDSON – C055003

Đường kính đầu ra 44,45 mm (1,75 inch)
Đường kính thân tối đa 140 mm (5,51 inch)
Chiều dài cơ thể 101,6 mm (4,00 inch)
Kiểm tra hiệu quả Std ISO 5011
LR dòng xếp hạng 1,8 m³ / phút (64 cfm)
Dòng định mức MR 2,3 m³ / phút (81 cfm)
Dòng chảy định mức HR 2,7 m³ / phút (95 cfm)
Hạn chế LR 102 mm H2O (4,02 inch H2O)
Hạn chế MR 152 mm H2O (5,98 inch H2O)
Nhân sự hạn chế 203 mm H2O (7,99 inch H2O)
Gia đình ECC
Loại hình Sơ đẳng
Phong cách Chung quanh
Nhãn hiệu DuraLite ™
Loại phương tiện Xenlulo

 

Danh mục: