LỌC GIÓ DONALDSON – B120472

Đường kính đầu ra 200 mm (7,87 inch)
Đường kính thân tối đa 318 mm (12,52 inch)
Chiều dài cơ thể 400 mm (15,75 inch)
Hiệu quả 99,95
Kiểm tra hiệu quả Std ISO 5011
LR dòng xếp hạng 40 m³ / phút (1413 cfm)
Dòng định mức MR 60 m³ / phút (2119 cfm)
Dòng chảy định mức HR 75 m³ / phút (2649 cfm)
Hạn chế LR 102 mm H2O (4,02 inch H2O)
Hạn chế MR 203 mm H2O (7,99 inch H2O)
Gia đình ECB
Ứng dụng chính LINDENBERG-ANLAGEN MDONB120472710
Loại hình Sơ đẳng
Phong cách Chung quanh
Nhãn hiệu DuraLite ™
Loại phương tiện Xenlulo

 

Danh mục: