LỌC GIÓ DONALDSON – B120439

Đường kính đầu ra 197,7 mm (7,78 inch)
Đường kính thân tối đa 317,5 mm (12,50 inch)
Chiều dài cơ thể 400 mm (15,75 inch)
Kiểm tra hiệu quả Std ISO 5011
LR dòng xếp hạng 30 m³ / phút (1059 cfm)
Dòng định mức MR 36,9 m³ / phút (1303 cfm)
Dòng chảy định mức HR 42,5 m³ / phút (1501 cfm)
Hạn chế LR 102 mm H2O (4,02 inch H2O)
Hạn chế MR 152 mm H2O (5,98 inch H2O)
Nhân sự hạn chế 203 mm H2O (7,99 inch H2O)
Gia đình ECB
Loại hình Sơ đẳng
Phong cách Chung quanh
Nhãn hiệu DuraLite ™

 

Danh mục: