LỌC GIÓ DONALDSON – B105006

Đường kính đầu ra 102 mm (4,02 inch)
Đường kính thân tối đa 266,7 mm (10,50 inch)
Chiều dài cơ thể 266,7 mm (10,50 inch)
Hiệu quả 99,9
Kiểm tra hiệu quả Std ISO 5011
LR dòng xếp hạng 12,7 m³ / phút (448 cfm)
Dòng định mức MR 16,7 m³ / phút (590 cfm)
Dòng chảy định mức HR 19,2 m³ / phút (678 cfm)
Hạn chế LR 102 mm H2O (4,02 inch H2O)
Hạn chế MR 152 mm H2O (5,98 inch H2O)
Nhân sự hạn chế 203 mm H2O (7,99 inch H2O)
Gia đình ECB
Loại hình Sơ đẳng
Phong cách Chung quanh
Nhãn hiệu DuraLite ™
Loại phương tiện Xenlulo

 

Danh mục: