LỌC GIÓ DONALDSON – B085001

Đường kính đầu ra 76,2 mm (3,00 inch)
Đường kính thân tối đa 216 mm (8,50 inch)
Chiều dài cơ thể 279 mm (10,98 inch)
Hiệu quả 99,9
Kiểm tra hiệu quả Std ISO 5011
LR dòng xếp hạng 7,8 m³ / phút (275 cfm)
Dòng định mức MR 9,5 m³ / phút (335 cfm)
Dòng chảy định mức HR 11 m³ / phút (388 cfm)
Hạn chế LR 102 mm H2O (4,02 inch H2O)
Hạn chế MR 152 mm H2O (5,98 inch H2O)
Nhân sự hạn chế 203 mm H2O (7,99 inch H2O)
Gia đình ECB
Loại hình Sơ đẳng
Phong cách Chung quanh
Nhãn hiệu DuraLite ™
Loại phương tiện Xenlulo

 

Danh mục: